Tegning & projektering

Det er ikke alt ombygnings og renoveringsarbejde der kræver byggetilladelse, i grove træk kan man sige at hvis der ikke ændres på bærende konstruktioner, brandmæssige forhold, anvendelsesområde og udvidelse af etageareal behøves der ikke byggetilladelse. Dog skal ombygning og renovering udføres i overenstemmelse med bygningsreglementets regler, (BR-18).

Hvis der ændres på nogen af disse forhold, som før nævnt, skal der søges byggetilladelse. Der kræves i så fald indsendelse af dokumentation til pågældende kommune, i form af tegninger bygningsdelsbeskrivelse =(beskrivelse af konstruktions opbygning og materialevalg).

Nybyggeri kræver altid byggetilladelse, og dermed dokumentation i form af tegninger: Situationsplan, afløbsplan, plantegninger, facadetegninger og tværsnit samt bygningsdelsbeskrivelse m.m.

Tag endelig kontakt hvis du/i går med overvejelser om et byggeprojekt.